سوسپانسیون لوپراکس 100 میلی گرم/5میلی لیتر 50 میلی لیتر

LOPRAX 100MG/5ML 50ML FOR SUSP

داروسازی اکسیر [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی اکسیر

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب