شیاف استامینوفن-ا آر 125 میلی گرم

ACETAMINOPHEN-AR 125MG SUPP

داروسازی ابوریحان [ ایران ]

داروسازی ابوریحان

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب