قرص رانیسید 150 میلی گرم

RANICID 150MG TAB

داروسازی سها [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی سها

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب