قرص کلونازپام تهران دارو 2 میلی گرم

CLONAZEPAM TEHRAN DAROU 2MG TAB

داروسازی تهران دارو [ ایران ]
داروهای ضد صرع

داروسازی تهران دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب