قرص رباکسول 500 میلی گرم

ROBAXOLE 500MG TAB

داروسازی تهران دارو [ ایران ]
داروهای شل کننده عضلات

داروسازی تهران دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب