آمپول پانکرونیوم بروماید دی پی 4 میلی گرم/2 میلی لیتر

PANCURONIUM BROMIDE DP 4MG/2ML AMP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای مسدود کننده عصب- عضله

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب