قرص آمی تریپتیلین پارس دارو 10 میلی گرم

AMITRIPTYLINE PARSDAROU 10MG TAB

داروسازی پارس دارو [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

داروسازی پارس دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب