کپسول فلوکستین پارس دارو 20 میلی گرم

FLUOXETINE PARSDAROU 20MG CAP

داروسازی پارس دارو [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

داروسازی پارس دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب