کپسول امپرازول پارس دارو 20 میلی گرم

OMEPRAZOLE PARSDAROU 20MG CAP

داروسازی پارس دارو [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی پارس دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب