کپسول امپراکیم 20 میلی گرم

OMEPRAKIM 20MG CAP

داروسازی حکیم [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی حکیم

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب