قرص بتاهیستین امین 8 میلی گرم

BETAHISTINE AMIN 8MG TAB

داروسازی امین [ ایران ]

داروسازی امین

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب