قرص شفا-هیوسین 10 میلی گرم

SHAFA-HYOSCINE 10MG TAB

داروسازی شفا [ ایران ]
آنتی موسکارینیک ها

داروسازی شفا

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب