قرص کلردیازپوکساید-حکیم 5 میلی گرم-پوکساکیم

CHLORDIAZEPOXIDE-HAKIM 5MG TAB

داروسازی حکیم [ ایران ]

داروسازی حکیم

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب