قرص آتورواستاتین-خوارزمی 20 میلی گرم

ATORVASTATIN-KHARAZMI 20MG TAB

داروسازی خوارزمی [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی خوارزمی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب