محلول کلیندامایسین دی پی 1% 60 میلی لیتر

CLINDAMYCIN DP 1% 60ML SOL

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب