شربت متادون داروپخش 25میلی گرم/5 میلی لیتر 250 میلی لیتر

METHADONE DAROUPAKHSH 25MG/5ML 250ML SYRUP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب