آمپول روبامول 1000میلی گرم/10 میلی لیتر

ROBAMOL 1000MG/10ML AMP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای شل کننده عضلات

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب