سوسپانسیون منیزیم هیدروکساید سها 8% 240 میلی لیتر

MAGNESIUM HYDROXIDE SOHA 8% 240ML SUSP

داروسازی سها [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی سها

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب