کرم موضعی بتامتازون پارس دارو 0.1%

BETAMETHASONE PARS DAROU 0.1% topical cream

داروسازی پارس دارو [ ایران ]
داروهای پوستی و ضد آفتاب ها

داروسازی پارس دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب