آمپول دیازپام کیمیدارو 10میلی گرم/2میلی

DIAZEPAM CHEMIDAROU 10MG/2ML AMP

داروسازی کیمیدارو [ ایران ]

داروسازی کیمیدارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب