کپسول زیدوودین پارس دارو 300 میلی گرم

ZIDOVUDINE PARSDAROU 300MG CAP

داروسازی پارس دارو [ ایران ]
ضد ویروسها

داروسازی پارس دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب