سوسپاسیون ایبوپروفن البرزدارو 100 میلی گرم/5میلی لیتر

IBUPROFEN ALBORZDAROU 100MG/5ML SUSP

داروسازی البرز دارو [ ایران ]

داروسازی البرز دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب