شربت فلوکستین شهردارو 20میلی گرم/5میلی لیتر

FLUOXETINE SHAHREDAROU 20MG/5ML 60ML SYRUP

داروسازی شهر دارو [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

داروسازی شهر دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب