کپسول گاباکس 300 میلی گرم

GABAX 300MG CAP

داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
داروهای ضد صرع

داروسازی سبحان دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب