قرص کلومیپرامین شهردارو 25 میلی گرم

CLOMIPRAMINE SHAHREDARU 25MG TAB

داروسازی شهر دارو [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

داروسازی شهر دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب