کپسول امپرازول-آریا 20 میلی گرم

OMEPRAZOLE-ARYA 20MG CAP

داروسازی آریا [ ایران ]
داروهای گوارشی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب