شربت تئوفیلین جی دی پی 120 میلی لیتر

THEOPHYLLINE G DP 120ML SYRUP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب