شربت گایافنزین اس اچ دی 100میلی گرم/5میلی لیتر

GUAIFENESIN SHD 100MG/5ML 60ML SYRUP

داروسازی شهر دارو [ ایران ]

داروسازی شهر دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب