قرص خط دار رانیتیدین پورسینا 150 میلی گرم

RANITIDINE PURSINA FC 150MG TAB

داروسازی پور سینا [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی پور سینا

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب