قرص دیابزید 80 میلی گرم


DIABEZID® 80MG TAB

داروسازی عبیدی [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

داروسازی عبیدی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب