قرص تینیدازول پارس دارو 500 میلی گرم

TINIDAZOLE PARS DAROU 500MG TAB

داروسازی پارس دارو [ ایران ]
داروهای ضد پروتوزوآها

داروسازی پارس دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب