قرص لوتنسین 50 میلی گرم

LOTENSIN 50MG TAB

داروسازی ایران هورمون [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی ایران هورمون

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب