ژل موضعی مترونیدازول-سبحان 0.75%

METRONIDAZOLE-SOBHAN 0.75% GEL

داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
داروهای ضد پروتوزوآها

داروسازی سبحان دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب