قرص آتورواستاتین پورسینا 40 میلی گرم

ATORVASTATIN PORSINA 40MG TAB

داروسازی پور سینا [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی پور سینا

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب