آمپول نالوکسان-تی دی 0.4 میلی گرم/میلی لیتر

NALOXONE-TD 0.4MG/1ML AMP

داروسازی تولید دارو [ ایران ]

داروسازی تولید دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب