شربت کلرفنیرامین ایران دارو 60 میلی لیتر

CHLORPHENIRAMINE IRANDAROU 60ML SYRUP

داروسازی ایران دارو [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

داروسازی ایران دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب