قرص کوتریموکسازول سبحان دارو 80/400 میلی گرم

CO TRIMOXAZOLE SOBHANDAROU 400/80MG TAB

داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی سبحان دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب