قرص اگزازپام-سبحان 10 میلی گرم

OXAZEPAM-SOBHAN 10MG TAB

داروسازی سبحان دارو [ ایران ]

داروسازی سبحان دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب