کپسول امپرازول البرز دارو 20 میلی گرم

OMEPRAZOLE ALBORZDAROO 20MG CAP

داروسازی البرز دارو [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی البرز دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب