قرص ریسپریدول سبحان دارو 2 میلی گرم

RISPERIDONE SOBHANDAROU 2MG TAB

داروسازی سبحان دارو [ ایران ]

داروسازی سبحان دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب