آمپول هیدراپرس 20 میلی گرم

HYDRAPRES Injection 20 mg

RUBIO [ اسپانیا ]
داروسازی اکتوورکو
داروهای قلبی عروقی

RUBIO

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب