کپسول فلوکستین-اس اچ دی 20 میلی گرم

FLUOXETINE-SHD 20MG CAP

داروسازی شهر دارو [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

داروسازی شهر دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب