ژل پیروکسیکام سبحان 0.5% 60 گرم

PIROXICAM SOBHAN 0.5% 60G GEL

داروسازی سبحان دارو [ ایران ]

داروسازی سبحان دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب