قرص پنتومید 20 میلی گرم

PENTOMID 20MG TAB

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی تهران شیمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب