کپسول فلوکستین-اس اچ دی 10 میلی گرم

FLUOXETINE-SHD 10MG CAP

داروسازی شهر دارو [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

داروسازی شهر دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب