کپسول نورونتین400 میلی گرم

NEURONTIN Capsule 400 mg

PFIZER [ آلمان ]
داروسازی اکتوورکو
داروهای ضد صرع

PFIZER

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب