قرص لوزارتان-تدافارم 25 میلی گرم

LOSARTAN-TEDAPHARM 25MG TAB

داروسازی تهران دارو [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی تهران دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب