قرص آهسته رهش ترامادول راموفارمین 100 میلی گرم

TRAMADOL RAMOPHARMIN 100MG SR TAB

داروسازی راموفارمین [ ایران ]

داروسازی راموفارمین

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب