قرص کابامازپین سبحان دارو 200 میلی گرم

CARBAMAZEPINE SOBHANDAROU 200MG TAB

داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
داروهای ضد صرع

داروسازی سبحان دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب