آمپول متادون داروپخش 5میلی گرم/میلی لیتر

METHADONE DAROUPAKHSH 5MG/1ML AMP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب